Dokumentumtár

Fel

Kézikönyv

A település képének formálásával, az emberi lépték és a tájba illő anyagok használatával a hely szellemét-(genius loci) idézzük és szolgáljuk. Ennek szellemében tesszük meg az alábbi ajánlatokat és megfontolásukat javasoljuk mindazoknak, akik a településen építenek, a települést „használják”, akik szívükön viselik annak a sorsát.

Sajátos építményfajták, reklámhordozók,
egyéb műszaki berendezések

Épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok ,tornácok, anyaghasználat, színek,
homlokzatképzés), kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása.

Településképi szempontból meghatározó , eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép, arculati jellemzők és településkarakter bemutatásával.

Településképi szempontból meghatározó eltérő karakterű területek lehatárolása.

Településképi szempontból meghatározó építészeti műemléki, táj-és természeti értékek, településképi jellemzők.

Bakonyjákó különleges fekvésű, vonzó természeti adottságokkal rendelkező, csendes, gondozott, már ősidők óta lakott település a 83-as számú főút mellett.

BAKONYJÁKÓ TELEPÜLÉSKÉPI ARCULATI KÉZIKÖNYV 2017