Jákó-Klub Egyesület

 

8581 Bakonyjákó, Úttörő u. 11.
Elnök: Ható Tibor

A Jákó-Klub Egyesület 1998. május 2-án 14 személy, mint alapító tag részvételével alakult meg, mint nonprofit civil szervezet. Fő célja : összefogni a Bakonyjákón lakó és a személyeket és hozzátartozóikat sport-kultúra, közéleti és egyéb szabadidős tevékenység területén. Az Egyesületnek tagja lehet minden magyar és nem magyar állampolgár korra való tekintet nélkül, akik egyet értenek az egyesület céljaival és hajlandóak anyagilag és erkölcsileg az Egyesületet támogatni. Egyesület az Önkormányzat által szervezett eseményeken, rendezvényeken részt vesz, azok lebonyolításában aktív segítséget nyújt. Ilyenek a falunapi, kihívás napi események, a nyugdíjas napok, a különböző ünnepek alkalmával tartott rendezvények, illetve egyéb civil szervezetek által kezdeményezett és szervezett rendezvények. Ezen események sikeres lebonyolításában a tagok részvételén kívül az Egyesület a lehetőségeihez mérten anyagi segítséget is nyújt (pl.: falunapi rendezvények vetélkedőinek díjazása, apróbb értékű ajándéktárgyak vásárlása).
Az Egyesületen belül alakult Nefelejcs Vegyeskar a fent említett rendezvényeken és eseményeken minden alkalommal, nagy örömmel és nagy sikerrel részt vesz. 
Az Egyesület 2008-ban ünnepelte fennállásának tízedik évfordulóját, ahol a tagok megerősítették, hogy az Egyesület a jövőben is aktív szerepet kíván vállalni Bakonyjákó község közösségi életének alakításában.