Dokumentumtár

Fel

Rendeletek

Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2013. (VIII.30.) önkor- mányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjak megállapításáról
Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2013.(X.25.) önkormányzati rendelete a közterület használatról
Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2013.(V.10.) önkormányzati rendelete a környezet védelméről és a hulladékgazdálkodásról.
Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013.(IX.5.) önkormányzati rendelete a hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről
Bakonyjákó Község Önkormányzati Képviselő-testületének 12/2013.(IX.26.) önkormányzati rendelete Bakonyjákó Község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2013.(V.27.) önkormányzati rendelete a 2012. évi költségvetése végrehajtásáról
Bakonyjákó község Önkormányzati Képviselő-testületének 7/2012.(II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonban lévő külterületi utak használatáról
Bakonyjákó Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2012. (II.27.) önkormányzati rendelete Bakonyjákó község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról szóló a 8/2006.(VII.26.) önkormányzati rendelet és az azt mó
Bakonyjákó Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(II.27) önkormányzati rendelete Bakonyjákó Önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól.
Bakonyjákó Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2012.(IX.29) számú önkormányzati rendelete Bakonyjákó község 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012.(II.27.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
Bakonyjákó Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2012.(IV.30.) számú önkormányazti rendelete a 11/2011.(IX.12.) számú önkormányzati rendelettel módosított 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(II.26.) számú önkormányzati rendeletének módosításáró
Bakonyjákó Község Önkormányzata Önkormányzat képviselő-testületének 11/2012. (IV.30) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról
Bakonyjákó Önkormányzat képviselő – testületének 10/2011.(VI.24.) önkormányzati rendelete a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről
Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011. (IX.12.) számú önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelméről
Bakonyjákó Önkormányzat 5/2010.(VI.23.) rendelete a község Közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről.
BAKONYJÁKÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2007. (I.24.) rendelete a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról, valamint a díjf
Bakonyjákó Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2007.(I.24.) rendelete az önkormányzati hatósági hatáskörök átruházásáról
Bakonyjákó Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2006. (VII.26.) rendelete Bakonyjákó község Helyi Építési Szabályzatának, valamint Szabályozási Tervének jóváhagyásáról
Bakonyjákó Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2/2006. (I.25.) rendelete a gyermekvédelmi ellátások szabályozásáról
Bakonyjákó Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2005.(X.13.) rendelete a közigazgatási hatósági eljárásban az elektronikus ügyintézésről