Dokumente

Up

Határozatok

87/2020.(XI.17.) Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete határozata

87/2020.(XI.17.) Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete határozata: A Kormány a 478/2020.(XI.3.) Kormány rendelettel 2020. november 4. napjától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Bakonyjákó Község Önkormányzat polgármestereként úgy határozok, hogy dr. Glied-Berke Barbara (8500 Pápa, Zimmermann u. 8., működési nyilvántartási száma: 67211) fogszakorvossal kötött, 2020. október 14. napján kelt, Bakonyjákó község fogorvosi FELADAT-átvállalási szerződés módosítását és annak Egységes szerkezetét jóváhagyom. A FELADAT-átvállalási szerződés módosítás és annak Egységes szerkezete a határozat mellékletét képezi.

86/2020.(XI.17.) Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete határozata

A Kormány a 478/2020.(XI.3.) Kormány rendelettel 2020. november 4. napjától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Bakonyjákó Község Önkormányzat polgármestereként úgy határozok, hogy a Pákozdi Ervin kőfaragóval (8564 Ugod, Klapka u. 22., adószáma: 53851776-1-39) kötött, 30 férőhelyes, gránit urnafal készítésével kapcsolatos, 2020. szeptember 23. napján kelt Vállalkozói Szerződést jóváhagyom.

43/2020.(VI.17.) Bakonyjákó Község Önkormányzata polgármesterének határozata

A Kormány a 40/2020.(III.11.) Kormány rendelettel 2020. március 11. napjától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján úgy határozok, hogy az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal 2020. évi költségvetése módosítását elfogadom. A költségvetés módosítás a határozat mellékletét képezi. Utasítom a jegyzőt, hogy a költségvetés módosítás Adásztevel Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletébe történő beépítéséről gondoskodjon.

42/2020.(VI.17.) Bakonyjákó Község Önkormányzata polgármesterének határozata

A Kormány a 40/2020.(III.11.) Kormány rendelettel 2020. március 11. napjától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján úgy határozok, hogy az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi tevékenységéről szóló, 2020. április 16. napján kelt Beszámolót elfogadom. A Beszámoló a határozat mellékletét képezi. Utasítom a jegyzőt, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.

41/2020.(VI.17.) Bakonyjákó Község Önkormányzata polgármesterének határozata

A Kormány a 40/2020.(III.11.) Kormány rendelettel 2020. március 11. napjától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján úgy határozok, hogy az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése végrehajtását elfogadom. A költségvetés végrehajtása a határozat mellékletét képezi. Utasítom a jegyzőt, hogy a költségvetés végrehajtásának Adásztevel Község Önkormányzat 2019. évi költségvetése végrehajtása rendeletébe történő beépítéséről gondoskodjon.

40/2020.(VI.17.) Bakonyjákó Község Önkormányzata polgármesterének határozata

A Kormány a 40/2020.(III.11.) Kormány rendelettel 2020. március 11. napjától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján úgy határozok, hogy az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetése módosítását elfogadom. A költségvetés módosítás a határozat mellékletét képezi. Utasítom a jegyzőt, hogy a költségvetés módosítás Adásztevel Község Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletébe történő beépítéséről gondoskodjon.

39/2020.(V.8.) Bakonyjákó Község Önkormányzata polgármesterének határozata

A Kormány a 40/2020.(III.11.) Kormány rendelettel 2020. március 11. napjától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 35/2020.(V.4.) határozatát az alábbiak szerint módosítom: „A Kormány a 40/2020.(III.11.) Kormány rendelettel 2020. március 11. napjától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján úgy határozok, hogy a Covid-19 koronavírus által okozott humánjárvány miatti veszélyhelyzet korlátozásaira tekintettel, Kolláthné Balló Bernadett 8598 Pápa-Tapolcafő, Tapolcafői u. 58. sz. alatti lakos, bérlő által, a bakonyjákói fodrászüzlet (Bakonyjákó, Rákóczi u. 67/A.) után fizetendő, 2020. év márciusi, áprilisi és májusi bérleti díjat 5,-Ft/hó + rezsiköltség összegben állapítom meg. Utasítom a jegyzőt, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.

38/2020.(V.4.) Bakonyjákó Község Önkormányzata polgármesterének határozata

A Kormány a 40/2020.(III.11.) Kormány rendelettel 2020. március 11. napjától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján úgy határozok, hogy a Schweighoffer Ádám ügyvezető által képviselt SCH-Baumeister Építő és Szolgáltató Kft.-vel (8596 Pápakovácsi, Séd u. 6., adószám: 25131291-2-19) árokásó-rakódó munkagép bérletére kötött, 2020. április 24. napján kelt Gépbérleti Keretszerződést jóváhagyom. A Gépbérleti Keretszerződés a határozat mellékletét képezi. Utasítom a jegyzőt, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.

37/2020.(V.4.) Bakonyjákó Község Önkormányzata polgármesterének határozata

A Kormány a 40/2020.(III.11.) Kormány rendelettel 2020. március 11. napjától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján úgy határozok, hogy a Török Róbert (8500 Pápa, Fiumei u.25/b., adószám: 75595814-2-39) egyéni vállalkozóval, a Bakonyjákó, Rózsa és Kosár utcák vízelvezető árokrendszere gépi földmunkái során keletkező, felesleges föld elszállítására kötött, 2020. április 23. napján kelt Vállalkozói Szerződést jóváhagyom. A Vállalkozói Szerződés a határozat mellékletét képezi. Utasítom a jegyzőt, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.

36/2020.(V.4.) Bakonyjákó Község Önkormányzata polgármesterének határozata

A Kormány a 40/2020.(III.11.) Kormány rendelettel 2020. március 11. napjától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján úgy határozok, hogy a Pápai Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztály (8500 Pápa, Széchenyi u. 18.) Kiss Kinga r. törm. 2020. június 1. napjától történő bakonyjákói körzeti megbízotti kinevezését támogatom. Utasítom a jegyzőt, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.

35/2020.(V.4.) Bakonyjákó Község Önkormányzata polgármesterének határozata

A Kormány a 40/2020.(III.11.) Kormány rendelettel 2020. március 11. napjától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján úgy határozok, hogy a Covid-19 koronavírus által okozott humánjárvány miatti veszélyhelyzet korlátozásaira tekintettel, Kolláthné Balló Bernadett 8598 Pápa-Tapolcafő, Tapolcafői u. 58. sz. alatti lakos, bérlő által, a bakonyjákói fodrászüzlet (Bakonyjákó, Rákóczi u. 67/A.) után fizetendő, 2020. év márciusi, áprilisi és májusi bérleti díj – 3 x 15.000,-Ft – fizetése alól mentesítem. Utasítom a jegyzőt, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.

34/2020.(V.4.) Bakonyjákó Község Önkormányzata polgármesterének határozata

A Kormány a 40/2020.(III.11.) Kormány rendelettel 2020. március 11. napjától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján úgy határozok, hogy a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye (8500 Pápa, Csáky L. u. 12.) 2019. évi házi segítségnyújtás tevékenységéről szóló, 2020. március 21. napján kelt Beszámolóját elfogadom. A Beszámoló a határozat mellékletét képezi. Utasítom a jegyzőt, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.

33/2020.(V.4.) Bakonyjákó Község Önkormányzata polgármesterének határozata

A Kormány a 40/2020.(III.11.) Kormány rendelettel 2020. március 11. napjától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján úgy határozok, hogy a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Intézménye Család- és Gyermekjóléti Szolgálata (8500 Pápa, Csáky L. u. 12.) 2019. évi szociális alapellátási tevékenységéről szóló, 2020. március 31. napján kelt Beszámolóját elfogadom. A Beszámoló a határozat mellékletét képezi. Utasítom a jegyzőt, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.

32/2020.(V.4.) Bakonyjákó Község Önkormányzata polgármesterének határozata

A Kormány a 40/2020.(III.11.) Kormány rendelettel 2020. március 11. napjától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján úgy határozok, hogy Bakonyjákó Község Önkormányzat (8581 Bakonyjákó, Rákóczi tér 9.) 2019. évi gyermekjóléti- és gyermekvédelmi tevékenységéről szóló, 2020. április 15. napján kelt Átfogó értékelést elfogadom. Az Átfogó értékelés a határozat mellékletét képezi. Utasítom a jegyzőt, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.

31/2020.(V.4.) Bakonyjákó Község Önkormányzata polgármesterének határozata

A Kormány a 40/2020.(III.11.) Kormány rendelettel 2020. március 11. napjától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján úgy határozok, hogy Bakonyjákó Község Önkormányzat (8581 Bakonyjákó, Rákóczi tér 9.) 2020. április 6. napján kelt Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatóját jóváhagyom. Az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató a határozat mellékletét képezi. Utasítom a jegyzőt, hogy az érintetteket a döntésről értesítse.

30/2020.(IV.2.) Bakonyjákó Község Önkormányzata polgármesterének határozata

A Kormány a 40/2020.(III.11.) Kormány rendelettel 2020. március 11. napjától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján úgy határozok, hogy Bakonyjákó Község Önkormányzata által meghirdetett közművelődési szakember munkakör betöltésére vonatkozó pályázatot eredményesnek nyilvánítom, Kis Katalin Bakonyjákó, Kossuth L. u. 76. sz. alatti lakossal – határozatlan időre, heti 20 órás részmunkaidővel – 2020. április 15. napjával közalkalmazotti jogviszonyt létesítek.

29/2020.(IV.2.) Bakonyjákó Község Önkormányzata polgármesterének határozata

A Kormány a 40/2020.(III.11.) Kormány rendelettel 2020. március 11. napjától Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Bakonyjákó Község Önkormányzata a veszélyhelyzet ideje alatt hozott 19/2020.(III.19.), 20/2020.(III.19.), 21/2020.(III.19.), 22/2020.(III.19.), 23/2020.(III.19.), 24/2020.(III.19.), 25/2020.(III.19.), 26/2020.(III.19.), 27/2020.(III.19.) és 28/2020.(III.19.) határozatait