VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

 

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Az Adászteveli Helyi Választási Iroda vezetője tájékoztatja a választópolgárokat, hogy Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. október 12-i helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását követően 5 tagú (1 fő polgármester, 4 fő képviselő).

Megállapítom, hogy Bakonyjákó településen

a)      önkormányzati képviselő-jelölt lesz az, akit a választópolgárok (574 fő) legalább 1 %-a (6 db ajánlás) ajánlott,

b)      polgármester-jelölt lesz az, akit a választópolgárok (574 fő) legalább 3 %-a (18 db ajánlás) ajánlott.

 

A sorszámmal, valamint hitelesítő bélyegzőlenyomattal ellátott ajánlóívet legkorábban 2014. augusztus 25-én lehet kérni a Helyi Választási Irodától, illetve az igénylőnek átadni. Az ajánlóíven fel kell tüntetni a jelöltként indulni szándékozó választópolgár nevét, a jelölő szervezet nevét, vagy a független jelölés tényét, valamint a választókerület megjelölését.

 

Sem az üres, sem a kitöltött ajánlóívekről nem lehet másolatot készíteni!

 

A rendelkezésre bocsátott összes ajánlóívet át kell adni a Helyi Választási Irodának 2014. szeptember 8. 16.00 óráig. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes Helyi Választási Bizottság hivatalból eljárva, bírságot szab ki, melynek összege: 10.000,-Ft/be nem nyújtott ajánlóív.

Nem szabható ki a bírság a legkésőbb a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidő elteltét követő napon benyújtott, ajánlást nem tartalmazó ajánlóív után.

 

Aki a helyi önkormányzati választásra átjelentkezett, az a nemzetiségi önkormányzati választáson is azon a településen szavaz.

 

Bakonyjákó Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. október 12-i német nemzetiségi önkormányzati képviselők választását követően 3 tagú (1 fő elnök 2 fő képviselő).

Jelöltet a bejegyzett német nemzetiségi egyesület, mint jelölő szervezet állíthat.

A német nemzetiségi választást akkor lehet megtartani, ha legalább 3 képviselő-jelölt lesz Megállapítom, hogy Bakonyjákón, a képviselő-jelöléshez legalább 5  választópolgár ajánlása szükséges.

Bakonyjákón 2014. október 12. napján nem lesz roma nemzetiségi önkormányzati választás.

 

Adásztevel, 2014. augusztus 15.

 

                                                                                                  Kelemen László

                                                                                                      HVI vezető