Dokumentumtár

Fel

Helyi adóval kapcsolatos nyomtatványok

Számlaszámok:

 

73600046-10000001       költségvetési számla

73600046-12440001       építményadó beszedési számla

73600046-15401524       telekadó beszedési számla

73600046-12820001       magánszemély kommunális adója beszedési számla

73600046-15401311       idegenforgalmi adó beszedési számla

73600046-13540001       iparűzési adó beszedési számla

73600046-18660001       földbérbeadásból származó jövedelemadó beszedési számla

73600046-18970001       gépjárműadó beszedési számla

73600046-13780001       pótlék beszedési számla

73600046-13610001       bírság beszedési számla

73600046-18800001       egyéb bevételek beszedési számla

73600046-15401823       idegen bevételek beszedési számla

73600046-15402288       talajterhelési díj beszedési számla

73600046-10000087       államigazgatási eljárási illeték beszedési számla

Kérelem adótúlfizetés visszautalásához
ADATBEJELENTÉS - gépjárműadó
ADATBEJELENTÉS a reklámhordozó utáni építményadóról

ADATBEJELENTÉSa reklámhordozó utáni építményadóról

Önkormányzati rendelet a helyi iparűzési adójáról szóló 11/2014.(X.14.) önkormányzati rendelete módosításáról

Bakonyjákó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015.(XII.18.)  önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adójáról szóló

11/2014.(X.14.) önkormányzati rendelete módosításáról

BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén
BEVALLÁS a helyi iparűzési adóelőleg kiegészítéséről állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén
ADATBEJELENTÉS az épület, épületrész utáni építményadóról

ADATBEJELENTÉSaz épület, épületrész utáni  építményadóról

Iparűzési adó nyilatkozatos adóbevallás
BEVALLÁS a helyi iparűzési adóról állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén (Főlap)
KÉRELEM nemleges adóigazolás kiállításához
ADATBEJELENTÉS a telekadóról

ADATBEJELENTÉS a telekadóró

ADATBEJELENTÉS a magánszemély kommunális adójáról

ADATBEJELENTÉSa magánszemély kommunális adójáról

Őstermelők helyi iparűzési adóbevallást helyettesítő nyilatkozata
Bejelentkezés, változás-bejelentés az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény alapján
Bevallás a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjhoz
Bejelentés a magánfőző által tárgyévben 50 litert meghaladó mennyiségben előállított párlat megsemmisítéséről
Bevallás előállított magánfőzőtt párlat után
Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról, tulajdonjogának megszerzésről